Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych:

- prawo cywilne,
- prawo spółek handlowych,
- nieruchomości,
- prawa zamówień publicznych,
- spory sądowe,
- prawo podatkowe,
- sprawy karne i karnoskarbowe,
- kontrakty i spory budowlane,
- prawo upadłościowe i naprawcze,
- ubezpieczenia.

Szczególnie bogate doświadczenie Kancelaria posiada w zakresie prawa podatkowego oraz prowadzenia sporów z tytułu robót budowlanych.

Pomoc prawna dla osób fizycznych w zakresie prywatnych problemów prawnych, przykładowo:

- nieruchomości,
- sprawy spadkowe,
- rozwody,
- sprawy rodzinne,
- sprawy podatkowe.